Instructie voor het aanmelden van bevindingen

Tijdens het ontwikkelproces van een website of webapplicatie kan het zijn dat je bugs in de software tegenkomt. Ook na de ingebruikname van de software zal je mogelijk bevindingen met ons willen delen. Om het rapporteren, analyseren, verwerken en terugmelden van incidenten en andere bevindingen snel en efficiënt te laten verlopen, vragen wij je de volgende handelingen uit te voeren:

Prioriteit vaststellen

Bij het aanmelden van een bug of incident is het belangrijk allereerst de juiste prioriteit vast te stellen. In de meeste gevallen is het volgende niet-spoedeisende prioriteitsniveau van toepassing:

 • Normaal: er is een verstoring in de werking van de software, die beperkt ongemak bij eindgebruikers veroorzaakt of de verstoring treft slechts een klein deel van de gebruikers. De kernfunctionaliteit van het systeem functioneert naar behoren.

Niet-spoedeisende bugs of incidenten kunnen via het met de projectmanager van het project afgesproken kanaal ingediend worden.

Naast bovenstaand prioriteitsniveau kent Inspire twee andere niveaus die gereserveerd zijn voor spoedeisende incidenten:

 • Hoog: de app of webapplicatie draait wel, maar er is een gedeeltelijke verstoring met een negatief effect op de bruikbaarheid van het systeem voor een aanzienlijk deel van de gebruikers als gevolg.
 • Urgent: er is een algehele verstoring in de werking van de app of webapplicatie; er is geen workaround mogelijk en/of er is een directe kans op dataverlies.

Meldingen die in de categorie Hoog of Urgent vallen en dus spoedeisend zijn moeten zowel via het reguliere kanaal als telefonisch aangemeld worden. Zo kan Inspire tijdig reageren en het incident zo snel mogelijk onderzoeken.

Bevinding aanmelden

Bij het aanmelden van bevindingen heeft Inspire de volgende informatie nodig:

 • Titel (onderwerp e-mail): een korte samenvatting van de bevinding.
 • De naam van de applicatie (website of app) waarop de bevinding betrekking heeft.
 • Het type systeem waarop de bevinding voorkomt (Windows, Mac, iOS, Android, et cetera).
 • In geval van een website: de browser en de versie van de browser (bijvoorbeeld Chrome 68).
 • Beschrijf de reproduceerbare stappen die je in de software hebt doorlopen om tot de bevindingen te komen.
 • Beschrijf het resultaat dat je verwacht had op basis van bovenstaande stappen.
 • Beschrijf het resultaat dat je daadwerkelijk kreeg.
 • Zet indien relevant ook het webadres waarop de bevinding zich voordoet in de beschrijving.

Maak indien mogelijk een schermafbeelding van de fout en voeg deze aan de melding toe.

Schermafbeelding maken

In Microsoft Windows gebruik je Alt+Print Screen om een schermafbeelding van het actieve scherm te maken.

In Apple OS X gebruik je CMD+Shift+4 gevolgd door Spatie. Vervolgens klik je met de muis op het venster dat je wilt kopiëren. De schermafbeelding zal nu op het bureaublad worden opgeslagen.

Webapplicatie Blink Educatie

Spoedeisend incident melden

Incidenten met de kwalificatie Hoog of Urgent dienen, net als niet-spoedeisende incidenten, via het reguliere kanaal gemeld te worden. Daarnaast is het belangrijk om het incident ook telefonisch aan te melden. Neem daarvoor contact op met +31 30 8200 556 en geef aan dat je een spoedeisend incident in de software wilt aanmelden. Zo kan Inspire op tijd reageren en het incident direct onderzoeken.