Website voorziet maandelijks 21.524 mensen van informatie over diabetes

DiabetesType1.nl

In Nederland hebben bijna 100.000 mensen te maken met de auto-immuunziekte diabetes type 1. Voor het Diabetes Fonds ontwikkelde Inspire het online platform DiabetesType1.nl, waar patiënten en hun naasten betrouwbare informatie vinden en ervaringen kunnen uitwisselen.

Waarom je nu een online zorgplatform moet beginnen.

Het Diabetes Fonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van diabetes. Daarnaast richt de organisatie zich met voorlichting op de verbetering van de kwaliteit van leven van diabetes patiënten. Er is een groot verschil tussen diabetes type 1 (een auto-immuunziekte waarbij het lichaam geen insuline aanmaakt) en diabetes type 2 (waarbij het lichaam insuline niet goed verwerkt). De informatiebehoefte van beide patiëntgroepen is dan ook behoorlijk anders.

Eén informatiebron

Hoewel er op veel plekken informatie te vinden is over diabetes, bleek uit onderzoek van het Diabetes Fonds dat veel type 1 patiënten moeite hadden om betrouwbare en begrijpelijke informatie te vinden. In veel berichtgeving loopt informatie over diabetes type 1 en 2 door elkaar. Patiënten hebben dan ook grote behoefte aan één betrouwbare informatiebron en een plek om contact te leggen met lotgenoten.

De vraag

Kunnen we patiënten één centrale plek bieden voor betrouwbare informatie en lotgenotencontact?

DiabetesType1.nl

In opdracht van het Diabetes Fonds ontwikkelde Inspire een online zorgplatform voor diabetes type 1 patiënten en hun naasten. Op deze website vinden patiënten niet alleen informatie over hun ziekte en lopende onderzoeken, ze kunnen er ook contact leggen met medepatiënten en ervaringen uitwisselen.

Dennis Kramer, teamleider en product owner van DiabetesType1.nl, legt uit hoe de website is opgebouwd: “het platform bestaat uit vier hoofdonderdelen: onderzoek, het forum, blogs en de bibliotheek. In het onderdeel onderzoek kunnen bezoekers artikelen lezen waarin wereldwijde onderzoeken naar diabetes type 1 begrijpelijk worden samengevat en uitgelegd door specialisten.”

Praktische adviezen

De bibliotheek biedt patiënten feitelijke en praktische informatie over het dagelijks leven met diabetes type 1. “In de bibliotheek vinden mensen bijvoorbeeld uitleg over terminologie, behandelingen, complicaties, voeding en sport. Ook staan hier allerlei praktische adviezen voor het dagelijks leven. Die kennis helpt patiënten om beter om te gaan met hun ziekte”, vertelt Dennis.

Ontwikkelen medische app of online zorgcommunity

Community

Op het forum kunnen geregistreerde bezoekers ervaringen en tips met elkaar uitwisselen. Dennis: “Na te zijn ingelogd, kan een bezoeker eenvoudig een gesprek starten naar aanleiding van een onderzoeks- of bibliotheekartikel. Zo kunnen patiënten snel én veilig ervaringen uitwisselen. Bovendien ontstaat daarmee al snel een echte community.”

"Een bezoeker kan eenvoudig een gesprek starten naar aanleiding van een artikel."

Gastbloggers

Het vierde onderdeel van DiabetesType1.nl zijn de blogs. Tijdens de opstart van de website worden hier redactionele blogartikelen geplaatst. “In eerste instantie zijn we begonnen met een aantal door ons uitgenodigde gastbloggers om ervaring op te doen”, licht Dennis toe. “In de toekomst gaan we steeds meer mensen de ruimte geven om een blog te beginnen. Patiënten, maar ook specialisten en andere betrokkenen.” Geregistreerde gebruikers kunnen een blog volgen of reageren op een blogartikel.

Informatie op maat

Bezoekers van DiabetesType1.nl kunnen via thema’s een dwarsdoorsnede maken door alle beschikbare content. Selecteert iemand het thema ‘behandeling’, dan toont de website een overzicht van alle onderzoeken, artikelen, blogs, gesprekken, nieuwsberichten en websites die over dit thema gaan.

Geregistreerde gebruikers kunnen in hun profiel aangeven in welke onderwerpen ze geïnteresseerd zijn. De homepage toont vervolgens informatie die zo goed mogelijk past bij hun interesses. Bovendien ontvangen deze gebruikers regelmatig e-mails met speciaal voor hen geselecteerde artikelen en gesprekken.

Een groeiend platform

Aan de realisatie van DiabetesType1.nl ging uitgebreid onderzoek vooraf. Het Diabetes Fonds wilde vooraf een goed beeld hebben van de behoefte van haar achterban. “Vanaf het begin hebben we scherpe keuzes gemaakt om die behoefte zo doeltreffend mogelijk in te vullen. En we hebben veel aandacht besteed aan de content”, vertelt Dennis. “Er staat nu een heel goede basis waar we op door kunnen ontwikkelen.” In januari 2017 is de eerste versie van de website gelanceerd.

Uitgebreide ervaring

Voor de implementatie van DiabetesType1.nl viel de keuze op Inspire vanwege de uitgebreide ervaring met zorgplatforms. Die keuze pakte erg goed uit volgens Dennis. “De opgeleverde producten zijn doordacht en van hoge kwaliteit. Bovendien was er tijdens de realisatie nog alle ruimte voor ons om bij te sturen op de uiteindelijke functionaliteit.”

"De opgeleverde producten zijn van hoge kwaliteit."

Conceptfase

Voorafgaand aan de realisatie van DiabetesType1.nl werd eerst een klikbaar prototype ontwikkeld. “Zo’n tastbaar product helpt heel goed om de wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen”, legt Floris Vlasveld, directeur van Inspire, uit. “In dit geval hebben we het prototype ontwikkeld in een aantal workshops met de mensen van het Diabetes Fonds, samen met een interactieontwerper.”

De toekomst

Hoe het diabetes type 1 platform zich verder gaat ontwikkelen? “De komende tijd besteden we veel aandacht aan het community management met als doel een grote en actieve gebruikersgroep”, licht Dennis toe. “Ook gaat steeds meer voorlichting via het platform lopen. Op dit moment betrekken we ook al een aantal andere diabetes organisaties bij de website, dat zal zich steeds verder uitbreiden. En technisch willen we graag een integratie realiseren met de social media waar onze doelgroep actief is.”

18 best practices voor het bouwen van een online zorgcommunity
Download het e-book

De techniek

DiabetesType1.nl is meer dan een website. Het is een sociaal informatieplatform dat dé community gaat worden voor iedereen die met diabetes type 1 te maken heeft. Een online plek waar mensen betrouwbare informatie vinden en veilig met elkaar kunnen praten.

Geïntegreerd content management

De redactie van DiabetesType1.nl beheert de content niet in een apart systeem, maar direct in de website zelf. Dat werkt snel, overzichtelijk en gemakkelijk.

Ruby on Rails

Het diabetes type 1 platform is ontwikkeld met het Ruby on Rails framework, waardoor de website zeer veilig en stabiel is. Bovendien leent Ruby on Rails zich erg goed voor het iteratief, in kleine stappen, ontwikkelen van een online community.

Goede doelen

Ook een app ontwikkelen voor het samenbrengen van informatie, mensen, stemmen, gedachtes, meningen en ideeën?

Lees meer
Untire app

De Untire app van Tired of Cancer is erop gericht (ex)kankerpatiënten om te leren gaan met vermoeidheid en zo de kwaliteit van leven te verbeteren.

Lees meer