Er zijn in Nederland 600.000 mensen met COPD.

COPD Copiloot app

COPD is een chronische longziekte met een grote impact op het het dagelijkse leven van patiënten. Inspire ontwikkelden samen met ontwerpbureau Panton voor het UMC Utrecht een mobiele app waarmee patiënten een longaanval leren te herkennen en voorkomen. Dat is belangrijk, want een longaanval heeft een blijvende impact.

COPD Copiloot app

Grootste volksziekte in Nederland

In Nederland zijn 600.000 COPD patiënten en het is daarmee de grootste volksziekte. Naar verwachting is het in 2030 wereldwijd de derde doodsoorzaak. Jaap Trappelenburg en Yvonne Korpershoek, initiatiefnemers van de app, zien een grote noodzaak voor de app: “Als een COPD patiënt een longaanval krijgt, is er blijvende schade aan de longen, versnelde achteruitgang van de gezondheid en gaat de kwaliteit van leven drastisch omlaag.”

Daarnaast heeft de ziekte ook een grote maatschappelijke impact: “Jaarlijk wordt er 1 miljard euro uitgegeven aan COPD. Ruim de helft gaat naar de gevolgen van een longaanval.” Met de Copiloot app kunnen patiënten een longaanval voorkomen of het aantal aanvallen in ieder geval verminderen, de ernst van een aanval verlagen en het herstel bespoedigen.

Via ontwerpbureau Panton kwam het UMC Utrecht bij Inspire terecht voor de technische realisatie. Panton had de ontwerpen voor de user-interface al gemaakt. “In de eerste fase gingen we aan de slag met het bevragen van patiënten en het voorleggen van enkele van onze ideeën. Op basis van deze input ontwikkelden we een interface die een dialoog voert met de gebruiker, zodat hij of zij zelf leert om op het juiste moment de juiste acties te ondernemen.”

De vraag

Hoe bouwen we een gebruiksvriendelijke app die COPD-patiënten helpt een longaanval te herkennen, managen en voorkomen?

Het UMC Utrecht vroeg Inspire om een app te ontwikkelen die inspeelt op de persoonlijke behoeften van COPD-patiënten en ze ondersteunt bij het dagelijks bijhouden van hun klachten. Door klachten dagelijks bij te houden in de app kunnen patiënten op tijd de juiste actie nemen om zo een longaanval te voorkomen. De app helpt patiënten in real-time, reactief en preventief om de impact van een longaanval te reduceren en sneller te herstellen. De app is zo ontworpen dat er wordt ingespeeld op de persoonlijke behoeften van de patiënt.

Kleuren voor iedere klacht

In de app geeft een patiënt dagelijks aan hoe het gaat, door middel van verschillende kleuren. Groen staat voor hoe een patiënt zich op een goede dag voelt. Oranje betekent dat een patiënt klachten ervaart en rood betekent dat een patiënt in nood verkeerd en dringend hulp nodig heeft. Aan de hand van de aangegeven kleur krijgt een patiënt zijn actieplan te zien, een plan dat samen met de behandelend arts is opgesteld.

 

COPD Copiloot Kleurenzones 4

Vandaag

Op het startscherm kiest een patiënt het onderdeel Vandaag om aan te geven hoe hij zich voelt. De dagelijkse status wordt bijgehouden in de Kalender, die aan de behandelend arts getoond kan worden om te laten zien hoe de dagen verlopen en wanneer er acties zijn ondernomen.

De behandelend arts voert het Actieplan samen met de patiënt in. In dit onderdeel staan de acties die een patiënt moet nemen tijdens een slechte dag, zoals het verhogen van de medicatie-inname. Gedurende het gebruik van de app neemt de kennis van de patiënt gestaag toe en de impact van de longaanvallen af.

"Gedurende het gebruik van de Copiloot app neemt de kennis van de patiënt gestaag toe en de impact van de longaanvallen af."

Converstational Interface

De conversational interface is een belangrijke toegevoegde waarde voor de gebruiker. De chatfunctie helpt de patiënt na te denken over hoe hij zich voelt en wat voor actie gewenst is.

Het helpt de gebruiker zelf te reflecteren op de aandoening en activeert hem of haar om zelf aan de slag te gaan. Bovendien geeft het de app een persoonlijk karakter.

App gebouwd in 5 sprints van 2 weken

Jochem Wilson, ontwerper bij Panton: “Inspire heeft de kennis in huis over wat er komt kijken bij het ontwikkelen van medische apps. Bovendien is Inspire steeds erg professioneel en correct in de communicatie. De eerste ontmoeting was heel aangenaam en we merkten dat iedereen heel erg meedacht. De communicatie is transparant, het contact is aangenaam en de inzet is groot. De developers denken steeds mee in mogelijkheden in plaats van zich te laten leiden door beperkingen.”

De techniek

React Native

De app is gebouwd in React Native, zodat er met één set broncode gelijktijdig apps voor de twee mobiele platformen (iOS en Android) zijn ontwikkeld. Dat zorgt voor consistentie. Ook bespaart het tijd en geld bij de initiële ontwikkeling én bij de doorontwikkeling van de app. Met React Native is functionaliteit snel aan te passen, wat heeft gezorgd voor flexibiliteit en een goede aansluiting op het agile ontwikkelproces van de Copiloot app.

Medische app ontwikkeling

Technologie maakt de gezondheidszorg efficiënter, vriendelijker en toekomstbestendig. Daar draagt Inspire graag aan bij.

Ga naar de themapagina
Vragen?

Onze developers beantwoorden graag je vragen en denken mee over je idee voor een medische app. Plan direct een koffie-afspraak in.

Plan je afspraak