"Middels slimme algoritmen worden zorgbehoevenden aan de meest geschikte zorgprofessionals gekoppeld"

Nana

Stel je voor: je hebt thuiszorg nodig, maar krijgt steeds een andere zorgverlener over de vloer, die niet altijd even goed op de hoogte is van jouw achtergrond en ziektebeeld. Dat komt helaas regelmatig voor en draagt niet bij aan het herstel.

Nana wil dit veranderen en de zorg weer persoonlijk maken. Daarom ontwikkelde Inspire een webapplicatie waar clienten de zorg vinden die bij hen past. Middels slimme algoritmen worden zorgbehoevenden aan de meest geschikte zorgprofessionals gekoppeld.

carepro_slide3

De juiste zorg voor je dierbaren

Jildou, de initiatiefnemer van Nana, heeft zelf ervaren wat het is als een dierbare niet op de juiste zorg kan rekenen. “Mijn oma heeft tien jaar bij ons in huis gewoond en ik heb gezien hoe vaak de zorgprofessional niet goed op de hoogte was van de situatie of wat er moest gebeuren.” Daarom is ze onderzoek gaan doen naar wat professionals, ouderen en hun familie nodig hebben om goede zorg te geven en te krijgen. “Technologie kan een ontzettend waardevolle rol in het organiseren van goede thuiszorg spelen.”

De vraag

Kunnen we een digitaal platform ontwikkelen dat clienten en professionals met elkaar verbindt?

Controle over eigen zorg

We hebben een uitgebreide webapplicatie op basis van Ruby on Rails gebouwd met een omgeving voor zorgbehoevenden, een portaal voor verzorgers en een beheeromgeving. Daarnaast hebben we een aparte ‘matching service’ ontwikkeld die op basis van input berekent welke zorgbehoevenden en professionals het beste bij elkaar passen.

Zorgplatform Nana

Hoe het werkt? Een zorgbehoevende kan zich eenvoudig online registreren. Vervolgens vindt er een uitgebreide intake plaats en wordt er een verzorgplan opgesteld. Vanaf dat moment kan een client via het online Nana platform een afspraak inplannen.  In de omgeving kan hij of zij ook precies zien welke zorgprofessional er langs komt en op welk tijdstip.

Na iedere afspraak ontvangt de client een samenvatting van de zorg die is geleverd en kan de verzorger feedback worden gegeven. Ook kan de client aangeven wie de favoriete zorgprofessional is, zodat daar bij het plannen van de vervolgafspraken automatisch rekening mee gehouden wordt.

Jildou Lebouille

“We zijn nu de tweede versie van het platform aan het testen en hebben de ambitie om in mei of juni live te gaan. Dan hopen we met ons platform te kunnen bijdragen aan uitstekende thuiszorg.”

Jildou

Minder administratie

De zorgprofessionals hebben met het Nana platform zicht op hun dagplanning en kunnen eenvoudig bij dossiers van clienten, verslag doen van een afspraak, overdrachten regelen en familie informeren. Nu gaat er vaak veel tijd zitten in administratie, waardoor er nauwelijks meer tijd is voor ‘handen aan het bed’. Met het Nana platform is alle geïntegreerd in één systeem en kunnen de professionals eenvoudig via een iPad alles bijhouden, waardoor de administratieve last veel lager wordt.

Het proces

De eerste versie die Inspire ontwikkelde was het ‘minimal viable product’ van het platform. Daarvoor is de functionaliteit ontwikkeld die nodig was om de basis van het platform te testen met eindgebruikers. De pilotfase is inmiddels afgerond en met de verkregen inzichten ontwikkelen Nana en Inspire nu de volgende versie. In mei is het minimal marketable product gereed en wordt het platform landelijk uitgerold.

Het ‘minimal viable product’ bevat de functies die nodig zijn om je product te testen met eindgebruikers. Dit betekent voor Nana dat het belangrijk is dat zorgbehoevenden en zorgprofessionals zich kunnen inschrijven, afspraken ingepland kunnen worden en er mogelijkheden zijn om te factureren. Deze versie van de webapplicatie werd gebaseerd op de kennis die Nana tot dan toe van de markt had. Inmiddels is die versie uitgerold en heeft Nana het platform met een groep zorgbehoevenden en verzorgers getest. Tijdens deze test zijn er veel nieuwe inzichten opgedaan.

Matching algoritme

Het idee van Nana is dat zorg, ook op grote schaal, veel persoonlijker en passend bij de client moet zijn. Daarom is er een intelligent matching algoritme ontwikkeld waarmee de juiste client aan de juiste zorgverlener wordt gekoppeld. Op basis van een groot aantal verschillende kenmerken van de client, en de professionele kennis en kunde van de professional, worden de juiste mensen aan elkaar verbonden.

Doorontwikkeling met nieuwe inzichten

Clienten hadden duidelijke feedback over een aantal onderdelen. Zo zijn er inmiddels verschillende notificaties geïmplementeerd, is de intake-procedure geoptimaliseerd en is de drempel om een afspraak te maken verlaagd. In de beheeromgeving zijn tevens alle functies die nodig zijn om het platform op dagelijkse basis te beheren toegevoegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het afhandelen van afspraken die afgezegd worden of afspraken waar geen match voor gevonden kon worden.

Nana test de tweede versie van het platform in de komende periode met een groep gebruikers en heeft de ambitie om in mei of juni 2019 live te gaan.

Koffie-afspraak

Plan een vrijblijvende afspraak in met een developer op een moment dat het jou goed uitkomt.

Plan afspraak
Zorg en ICT

Intelligente technologie kan veel bijdragen aan de behandeling, het welzijn en de zelfstandigheid van patiënten.

Meer over e-health