Mobiele app helpt 5.848 patiënten beter om te gaan met vermoeidheid.

Untire app

Tijdens en na hun ziekte kampen veel (ex)kankerpatiënten met vermoeidheid. De problematiek is bij 40% van hen dusdanig langdurig en ernstig dat men nauwelijks meer aan het dagelijks leven kan deelnemen. Vaak gaat de vermoeidheid gepaard met stress en gevoelens van somberheid en angst.

De Untire app van Tired of Cancer is erop gericht (ex)kankerpatiënten om te leren gaan met vermoeidheid en zo de kwaliteit van leven te verbeteren. De app is in maart 2018 gelanceerd en wordt nu wereldwijd uitgerold.

Untire Home

Positieve effecten van online therapie

Dr. Bram Kuiper en Door Vonk startten vijf jaar geleden met de ontwikkeling van de app. Hun achtergrond lag bij het Helen Dowling Instituut (HDI), een gespecialiseerde GGZ instelling die kankerpatiënten helpt bij de verwerking van psychische problemen. Het HDI ontwikkelde in de loop der jaren vanuit de mindfulness based cognitieve therapie een effectieve methode om kanker gerelateerde vermoeidheid tegen te gaan. Aanvankelijk gebeurde dat alleen in face-to-face groepen, maar vanaf 2009 ook via een online interventie, zodat elke vermoeide kankerpatiënt in Nederland geholpen kon worden.

Omdat de resultaten van de online therapie zeer positief waren, besloten Kuiper en Vonk in 2012 dat wereldwijd kankerpatiënten toegang moesten krijgen tot een gepaste oplossing voor hun vermoeidheidsprobleem. Separaat van het HDI richtten zij daartoe Tired of Cancer op.

Experiment

In 2016 werd een Engelstalige prototype van de Untire app gelanceerd en beschikbaar gesteld aan een groep kankerpatiënten. De Rijksuniversiteit van Groningen deed een pilotstudie naar de ervaringen van deze (internationale) patiënten. De eerste uitkomsten bleken zeer bemoedigend. De gebruikers waren ronduit positief, vooral omdat zij een tool hadden waarmee ze zelf aan de slag konden. Een van de uitdagingen om een optimaal resultaat te bereiken is de gebruikers regelmatig en langdurig de app te laten gebruiken. De uitkomsten van de pilotstudie stimuleerden de oprichters verder door te gaan met het ontwikkelen en verbeteren van de app, inhoudelijk, technisch en functioneel.

Bram en Door
Bram Kuiper en Door Vonk.

De vraag

Kunnen we, op basis van onze leerervaringen, een verbeterde versie van de app ontwikkelen?

Untire 2.0

Tired of Cancer vroeg Inspire, ervaren in het ontwikkelen van websites en apps voor het oncologiedomein, om advies. Na een zorgvuldige afweging werd besloten de app volledig opnieuw te ontwikkelen. Inspire partners CLEVER°FRANKE en Jager & Prooi werden gevraagd voor het ontwerp van de app. Wij realiseerden de app en blijven verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de software.

Dagelijkse activiteiten en thema's

De kern van de Untire app wordt gevormd door een dagelijks aanbod van formele en informele activiteiten die deels gekoppeld zijn aan specifieke thema’s zoals Zorgen, Angsten, Vermoeidheid, Slaap en Grenzen. Formele activiteiten zijn onder andere klassieke stress-reductie oefeningen. Informele activiteiten betreffen bijvoorbeeld schrijf- en reflectieopdrachten. Vanaf het begin is er tevens aandacht voor het (beter) leren omgaan met energie. Alles wordt aangeboden binnen een begrijpelijke educatieve context. De app is geen therapie, maar een training.

De app biedt tientallen heldere animaties ter ondersteuning van het trainingsprogramma.

Hoe gaat het vandaag?

Om snel overzicht te krijgen over de resultaten van de training en voor toegang tot veelgebruikte onderdelen biedt de app het ‘Dagelijks programma’. Het programma wordt aangevuld met nieuwe content naarmate de gebruiker vorderingen in het programma maakt. Ook krijgt de gebruiker iedere week automatisch de mogelijkheid om een assessment te doen van de status van de vermoeidheid.

Untire full width

Persoonlijk profiel

Alle informatie van de gebruiker en de voortgang van de behandeling wordt inzichtelijk gemaakt in het ‘Profiel’. Naast persoonlijke informatie, worden ook gegevens over de vermoeidheid vastgelegd. Gebruikers kunnen in het persoonlijk profiel de voortgang analyseren, een bibliotheek met verdieping op een reeks onderwerpen en verzamelde oefeningen inzien en uiteraard de instellingen van de app aanpassen. Op termijn zal de app met fitness wearables en apps koppelen om bewegingsgegevens in te lezen.

Een rustige app

De Untire app is eenvoudig in gebruik en heeft een aantrekkelijke interface. Alles is gericht op het langdurig verbinden van gebruikers zodat ze écht baat hebben bij de digitale training. Zo gebruikt de app het volledige scherm en zijn er door Funk-e vloeiende uitleganimaties ontwikkeld om gebruikers te ondersteunen bij het trainingsprogramma. Elk thema in de app is visueel gekoppeld aan een bijpassend thema uit de natuur, wat voor rust zorgt.

Untire – Exercise optimized

Assessment

Met vijf vragen in de vorm van sliders wordt regelmatig op een intuïtieve manier gevraagd hoe het met de gebruiker gaat. Op die manier ontstaat een beter zelfinzicht op het verloop van de vermoeidheid. De gebruiker kan de verzamelde gegevens vervolgens aan zijn of haar behandelaar laten zien, zodat het herstel gevolgd kan worden.

Untire – How I Feel optimized

De techniek

Untire is meer dan een app. Het is een volledig platform voor het wereldwijd bedienen van grote aantallen gebruikers. Dit platform bevat een uitgebreid CMS om thema’s aan te passen en uit te breiden en om de behandelprogramma’s te onderhouden. Ook zijn er uitgebreide mogelijkheden voor het beheren van gebruikers en licenties.

React Native

De Untire app voor iOS en Android is ontwikkeld in React Native, een door Facebook ontwikkelde technologie voor het programmeren van mobiele apps. Werken met React Native bespaart tijd en geld omdat het mogelijk is om met dezelfde broncode apps voor meerdere platformen te maken zonder dat dit ten koste gaat van de gebruikservaring.

Schaalbaar

Untire is bedoeld voor wereldwijd gebruik. De architectuur van de app en de achterliggende systemen zijn schaalbaar naar grote aantallen gebruikers.

Veilig en stabiel

Het Untire platform bevat diverse maatregelen ter bescherming van de persoonlijke (patiënt)gegevens van gebruikers. Er wordt gebruik gemaakt van encryptie en gegevens van verschillende veiligheidsniveau’s zijn logisch gescheiden. Dat verhoogt de veiligheid en stabiliteit van het platform.

Awards

De Untire app heeft twee Lovie Awards gewonnen: een Silver Award in de categorie ‘Wellness & Lifestyle’ gewonnen en The People’s Lovie Award. Daarnaast is Untire is genomineerd voor ‘The Lovie for Good Award’. Er zijn 25 projecten geselecteerd die inspireren om de verandering die ze teweeg willen brengen. Projecten die illustreren wat er mogelijk is als technologie op de juiste manier wordt ingezet.

18 tips voor het bouwen van online zorgcommunities
Download het e-book
Zorg en ICT

Intelligente technologie kan veel bijdragen aan de behandeling, het welzijn en de zelfstandigheid van patiënten.

Meer over e-health