Vul je gegevens in en ontvang af en toe een e-mail met nieuwe artikelen.

Meld je aan

De samenstelling van het perfecte Scrum ontwikkelteam

Het ontwikkelen van moderne webapplicaties vraagt om verschillende expertises. In het team dat de webapplicatie bouwt moet tenminste een programmeur aanwezig zijn, maar dat is slechts één van de benodigde disciplines. In dit artikel kijken we naar de ideale samenstelling van een Scrum ontwikkelteam.

De tijd dat je voor het ontwikkelen van een website of webapplicatie enkel kennis van een programmeertaal nodig had is lang voorbij. Moderne webapplicaties zijn geavanceerd en soms heel complex, sluiten ondanks dat perfect aan op de behoefte van gebruikers, kennen een rijke vormgeving en werken op allerlei apparaten (zoals computers, tablets, mobiele telefoons). Dat vraagt om verschillende expertises in het ontwikkelteam.

Wat de ideale samenstelling van het ontwikkelteam is verschilt per project. Zo kan er minder behoefte aan een vormgever zijn bij het realiseren van een webapplicatie die enkel binnen de organisatie gebruikt wordt. Of er ligt juist veel nadruk op de vormgeving, waardoor het team aan één ontwerper niet voldoende heeft. Ondanks dat het ‘ideaal’ dus verschilt per project, bestaat er in onze ogen wel een algemeen beeld van het ideale ontwikkelteam.

"Wat de ideale samenstelling van het ontwikkelteam is verschilt per project."

Afhankelijk van de omvang van het project bestaan Scrum ontwikkelteams uit zo’n vijf tot negen teamleden. Elk van hen heeft één of meerdere rollen in het team. Ons ideale Scrumteam voorziet tenminste in de volgende expertises:

  • Product Owner.
  • Scrummaster.
  • Interactieontwerper.
  • Visueel ontwerper
  • Backend webdeveloper.
  • Frontend webdeveloper.
  • Copywriter.
  • Tester.

Sommige disciplines hoeven niet voltijd in het team aanwezig te zijn. Zo zal een copywriter in de meeste gevallen voor meerdere teams werken. Bovendien kunnen rollen soms gecombineerd worden, zoals die van de interactieontwerper en de copywriter, of die van webdeveloper met de rol van Scrummaster. De rol van Product Owner is echter niet te combineren met een andere rol.

Ons perfecte Scrum ontwikkelteam ziet er als volgt uit:

"Sommige disciplines hoeven niet voltijd in het team aanwezig te zijn."

Product Owner

De Product Owner (PO) is de opdrachtgever van het project, of vertegenwoordigt die. Hij zorgt ervoor dat informatie uit de organisatie naar het ontwikkelteam stroomt en verzamelt alles wat de designers en developers nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Het is dus belangrijk dat de PO de business van de opdrachtgever goed kent. In de praktijk heeft de product owner dan ook veel contact met de stakeholders van het project.

In sommige gevallen wordt de product owner ondersteunt door één of meerdere functioneel analisten. Zij helpen hem om het businessdomein te doorgronden en de wensen van de stakeholders te vertalen naar user stories.

"Het is belangrijk dat de product owner de business van de opdrachtgever goed kent."

Scrummaster

De Scrummaster heeft als taak om het ontwikkelteam optimaal te laten presteren. Dat doet hij door het scrumproces te bewaken, faciliteren en optimaliseren. De scrummaster zorgt dat het team goed en fijn samenwerkt en dat de product owner zo een kwalitatief hoogstaand eindproduct krijgt opgeleverd. Eén van de dagelijkse taken van de scrummaster is dan ook het onderhouden van het contact met de product owner. Wat zijn de wensen? Waar gaat het goed en waar is verbetering nodig? Wat zijn de doelen en worden die gehaald? De scrummaster voorziet de teamleden vervolgens van alle benodigde informatie. Tenslotte is de scrummaster verantwoordelijk voor de praktische randvoorwaarden, zoals goede apparatuur en een prettige werkomgeving.

Sprinten naar succes

Een introductie tot het ontwikkelen van succesvolle sites en apps.

Download e-book

Interactieontwerper

De interactieontwerper speelt een belangrijke rol in het team. Hij helpt om de wensen van de eindgebruikers in kaart te brengen, vaak met behulp van workshops en gebruikersonderzoek. Wanneer duidelijk is wat de wensen van de doelgroep zijn, stelt hij het interactieontwerp op. Hiermee worden ideeën visueel en krijgt de opdrachtgever al in een vroeg stadium een goed beeld van hoe de applicatie of website eruit zal gaan zien. Maar ook voor de technische leden van het team is het interactieontwerp een belangrijke houvast. Het voorkomt misverstanden en miscommunicatie en helpt snel en doeltreffend te werken.

Visueel ontwerper

Een visueel ontwerper bedenkt de vormgeving van de webapplicatie. Er wordt weleens gezegd dat hij het interactieontwerp “inkleurt”, maar dat doet tekort aan het belang van een goed visueel ontwerp. De vormgeving kan immers een enorme invloed op het succes van de webapplicatie hebben.

Wat is nu precies het verschil tussen een interactieontwerper en een visueel ontwerper? Een visueel ontwerper heeft meestal de kunstacademie gedaan. Die weet alles van kleurschema’s en contrasten en geeft vanuit zijn creatieve overtuiging een persoonlijke touch aan het design. Een interactieontwerper werkt meer vanuit de psychologie. Die denkt specifiek vanuit de gebruiker en hoe die met een gebruiksvoorwerp omgaat. Hij denkt na over structuur, layout, klikgedrag, technische mogelijkheden, et cetera. Waar de visueel ontwerper zich dus vooral richt op esthetiek, kijkt de interactieontwerper naar gebruiksgemak. Beide vullen elkaar aan.

"Wat is nu precies het verschil tussen een interactieontwerper en een visueel ontwerper?"

"Eén van de succesfactoren van Scrum is dat de teamleden zoveel mogelijk in één ruimte bij elkaar zijn."

Backend webdeveloper

Webapplicaties bestaan, vanuit technisch perspectief, uit twee onderdelen: de software aan de kant van de server (de “backend”) en de software aan de kant van de browser (de “frontend”). Het schrijven van de broncode voor de serverzijde is de taak van de backend webdeveloper. Hij heeft ervaring met programmeertalen als Ruby, Python of PHP, met databasesystemen als Postgres of MySQL en met serveromgevingen als Linux, Unix of Windows. Door kwalitatief hoogstaande code te schrijven, ontwikkelt hij een stabiele, betrouwbare webapplicatie.

Frontend webdeveloper

Daar waar de backend webdeveloper zich op de “achterkant” van de webapplicatie richt, houdt de frontend webdeveloper zich bezig met het programmeren van dat wat je op het scherm ziet. Dat betekent dat de frontender het ontwerp van de visueel vormgever omzet in HTML, CSS, Javascript en andere browsertechnieken. Ook voegt hij aan de hand van het interactieontwerp interactieve elementen toe die de user experience van de webapplicatie verhogen.

Copywriter

Tekst kan een grote invloed op de bruikbaarheid van een webapplicatie hebben. Prettig leesbare helpteksten, informatieve veldnamen, luchtige koppen en uitnodigende call-to-actions maken de software aantrekkelijker om te gebruiken. Een goede copywriter maakt teksten en andere taaluitingen specifiek voor het web geschikt en kan daarmee een waardevolle aanvulling op het team zijn.

"Een goede copywriter maakt teksten en andere taaluitingen specifiek voor het web."

Tester

Hoewel lang niet alle Scrumteams de luxe van een eigen tester hebben, is het voor grotere projecten zeker aan te raden. Een tester legt het werk van de interactieontwerper, visueel vormgever, backend webdeveloper en frontend webdeveloper naast de wensen en eisen van de product owner. Als de gerealiseerde functionaliteit niet voldoet aan de eisen, dan zal de tester dat aan de andere teamleden laten weten, zodat zij het probleem kunnen verhelpen.

Naast het controleren van de gerealiseerde functionaliteit wordt de tester vaak ook vooraf betrokken bij het uitwerken van de wensen en eisen. Hij vervult dan de rol van functioneel analist en helpt de product owner om goede user stories op te stellen.

Korte feedback loop

Eén van de succesfactoren van Scrum is dat de teamleden zoveel mogelijk in één ruimte bij elkaar zijn. Dat versterkt de kwaliteit van het proces en dus van het eindproduct, want doordat interactieontwerpers, visueel vormgevers, programmeurs en testers letterlijk over elkaars schouders kunnen meekijken, ontstaat een kortere feedback loop. Probeer dus altijd om een aparte Scrumkamer in te richten en laat alle teamleden daar zoveel mogelijk samen aan het product werken. Werk je met vakmensen en zijn alle disciplines vertegenwoordigd, dan heb je alle kennis en kunde in huis om een fantastische webapplicatie te ontwikkelen.

Dit artikel spreekt in de “hij”-vorm over de verschillende expertises. Daarvoor is enkel gekozen voor de leesbaarheid van de tekst. Vanzelfsprekend kan overal waar “hij” staat ook “zij” gelezen worden.

Rik en co
Ontvang nieuwe blogs Vul je gegevens in en ontvang automatisch onze nieuwste blogs.
Meld je aan
Zeven onmisbare tools voor professionele webdevelopment
Lees het artikel