Stabiele software dankzij ’test-driven development’

Bij de ontwikkeling van digitale producten zoals websites en mobiele apps staat de kwaliteit van de software voorop. Test-driven development is een manier van ontwikkelen die de kans op stabiele software vergroot, omdat eventuele fouten vroegtijdig ontdekt worden. In dit artikel lees je wat deze manier van werken inhoudt en wat de voordelen zijn.

Stabiele webapplicaties en mobiele apps

De term zegt het al, bij test-driven development draait het om het uitgebreid testen van software. Met deze methode schrijft een developer eerst één of meerdere tests voordat de broncode wordt geschreven.

Dit zorgt ervoor dat eventuele fouten in de code al tijdens de ontwikkelfase worden gevonden en de live-omgeving niet halen. Dat levert een stabielere website, webapplicatie of mobiele app op.

Hoe werkt test-driven development?

Developers bouwen met test-driven development een raamwerk van geautomatiseerde tests rondom de broncode op. Die tests worden automatisch op de software uitgevoerd zodra een developer een wijziging aan de broncode opslaat. Als één of meerdere tests niet slagen, dan krijgt de betreffende developer direct een seintje van het systeem. De broncode kan dan verbeterd worden, zodat het gedetecteerde probleem niet in de live-omgeving terechtkomt.

Webapplicaties beveiligen met Ruby on Rails

De voordelen van test-driven development

Het belangrijkste voordeel van test-driven development is dat de code goed getest wordt en eventuele fouten al in de ontwikkelfase naar voren komen. Dat draagt bij aan het ontwikkelen van stabiele software van hoge kwaliteit. Daarnaast helpt test-driven development om onderdelen van de broncode met vertrouwen te kunnen ‘refactoren’ (herstructureren) en zo te verbeteren. Doordat de tests bij elke wijziging automatisch worden uitgevoerd, geeft het de developer vertrouwen dat zijn of haar wijziging in het ene onderdeel van de software geen negatieve consequenties in andere onderdelen tot gevolg heeft.

De voordelen van test-driven development

Een ander voordeel van test-driven development is dat het eraan kan bijdragen dat de bruikbaarheid van een systeem voor de eindgebruiker voortdurend in het oog wordt gehouden. Door de automatische tests op zo’n manier te schrijven dat werkelijk gedrag van eindgebruikers wordt gesimuleerd, kan het developers helpen om software met perfecte bruikbaarheid te ontwikkelen.

Het ontwikkelproces

Wil je meer inzicht in het ontwikkelproces van succesvolle websites en mobiele apps?

Download e-book

Uitdagingen

Bij elke manier van software ontwikkelen zijn er naast voordelen ook aandachtspunten. Bij test-driven development is een aandachtspunt dat een developer zowel de code als de tests schrijft. Als de developer in de test zelf een fout maakt, en vervolgens ook de wijziging in de broncode verkeerd implementeert, dan kan zich nog steeds een fout in de software voordoen.

Bij Inspire reduceren we dit risico door te werken met peer reviews. Daarmee wordt élke wijziging aan de tests en de broncode door minimaal één andere developer nagekeken.

"Elke wijziging aan de tests en de broncode wordt door minimaal één andere developer nagekeken."

Software van hoge kwaliteit

Door software op basis van test-driven development te ontwikkelen verklein je de kans op bugs en neemt de kwaliteit van de software  toe. Geautomatiseerde tests zorgen ervoor dat eventuele fouten vroegtijdig naar voren komen en niet in de live-omgeving terechtkomen.