De rol van ‘product owner’ in een notendop

Een belangrijke rol binnen de Scrum projectmethode is die van de Product Owner. Hij of zij is de opdrachtgever van het project of vertegenwoordigt die. De Product Owner zorgt ervoor dat stakeholders bij het project betrokken worden, dat wensen en eisen geïnventariseerd en geprioriteerd worden, en dat het developmentteam over de relevante informatie beschikt om op iteratieve wijze werkende software te ontwikkelen.

In deze geweldige video legt Henrik Kniberg van het Zweedse adviesbedrijf Crisp op toegankelijke, visuele wijze uit wat de rol van Product Owner inhoudt. Het is in feite een Product Owner cursus van een dag, maar dan samengevat in een filmpje van slechts 15 minuten.

In de video behandelt Henrik onder meer de volgende onderwerpen:

 • Het belang van een sterke visie als startpunt voor het softwareproject.
 • Waarom bouwen we dit product?
 • Welk probleem lossen we ermee op?
 • Voor wie bouwen we het product?
 • De relatie tussen Product Owner, andere stakeholders en het developmentteam, en het belang van goede communicatie.
 • De sleutelrol van user stories.
  • Het inschatten en prioriteren van user stories.
  • De relatie met de capaciteit van het developmentteam.
  • Het in kaart brengen van de ‘business value’ van gewenste functionaliteit.
  • Het ‘Just in Time’ verrijken van user stories.
  • Het belang van een korte ‘feedback loop’.
  • Afwegingen voor de korte versus de lange termijn.
  • De relatie en balans tussen:
   • Het bouwen van het juiste product.
   • Het op de juiste manier bouwen van het product.
   • Het snel bouwen van het product.
"Een product owner cursus van een dag, samengevat in een filmpje van 15 minuten."

Het verschilt per project of al deze onderwerpen daadwerkelijk relevant zijn. Zo zal de rol van Product Owner in kleinere projecten in veel gevallen “lichter” zijn, terwijl de rol bij grotere projecten heel uitgebreid kan zijn. In alle gevallen is het zeer de moeite waard om de video te bekijken.

Het ideale Scrumteam

Hoe ziet de samenstelling van het perfecte scrum ontwikkelteam eruit?

Lees het artikel
Blijf op de hoogte Vul je gegevens in en ontvang automatisch onze nieuwste artikelen.
Meld je aan