Vul je gegevens in en ontvang af en toe een e-mail met nieuwe artikelen.

Meld je aan

Welke expertises zijn nodig voor medische app ontwikkeling?

Het ontwikkelen van medische apps vraagt om een ontwikkelteam dat over specifieke kennis en ervaring beschikt. In dit artikel bespreken we zeven verschillende expertises die nodig zijn om een succesvolle medische app te ontwikkelen.

Het team met de juiste kennis

Idealiter bestaat het ontwikkelteam van een medische app uit de volgende rollen:

  • Product owner.
  • Medische app ontwikkelaar.
  • Eindgebruiker (patiënt/dokter/behandelaar/et cetera).
  • User experience designer.
  • Software tester.
  • Expert op het gebied van wet- en regelgeving.
  • Klinisch onderzoeker.

Als al deze expertises in je team aanwezig zijn, vergroot je de kans op het ontwikkelen van een succesvolle medische app. We bespreken de verschillende rollen hieronder.

Product owner

Een product owner vertegenwoordigt de belangen van de organisatie in het project. Hij of zij zorgt dat stakeholders bij het project betrokken zijn (en blijven!), wensen en eisen geïnventariseerd en geprioriteerd worden, en het development team over alle benodigde informatie beschikt. 

Om de vaart in het ontwikkelproces te houden is het belangrijk om voor deze rol één persoon voor aan te wijzen. Selecteer iemand die over de juiste inhoudelijke kennis beschikt en tegelijkertijd weet hoe je sturing aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten geeft. Heeft de organisatie weinig ervaring met deze rol? Inspire biedt minder ervaren product owners uitgebreide begeleiding om juiste invulling aan de rol te geven.

Medische app ontwikkelen

Medische app ontwikkelaar

Je kunt een eigen development team opbouwen of developers inhuren. Welke optie het best bij de organisatie past hangt af van verschillende factoren. In het artikel ‘Website of app ontwikkelen: eigen team, freelancers of een digitaal bureau?’ bespreken we hoe je die keuze maakt.

Een goede medische app ontwikkelaar kijkt voorbij dat waar je om vraagt en denkt actief mee om tot de beste functionele en technische oplossingen te komen. Zeker in de vroege fase van het ontwikkelproces is het daarom belangrijk dat er regelmatig overleg tussen product owner en de rest van het team plaatsvindt. Door regelmatig te overleggen begrijpen de ontwikkelaars de (klinische) doelen van de software, kunnen ze rekening houden met toekomstige wensen en is er inzicht in welke functionaliteit nodig is om eindgebruikers optimaal te bedienen.

Eindgebruiker

Een medische app kan verschillende eindgebruikers hebben, zoals patiënten, familieleden, doktoren, behandelaren, et cetera. Elk van deze eindgebruikers heeft zijn eigen behoeften. Voor wie ontwikkel je jouw app? De eindgebruikers wil je zo vroeg mogelijk bij het ontwikkelproces betrekken, zodat je te weten komt waar die groep het meest mee geholpen is. Waar ervaren zij ongemak? Of waar sluit het huidige (zorg)proces niet goed op hun behoeften aan? Dit toets je ook door inhoudelijke experts te betrekken bij het traject. Raadpleeg bijvoorbeeld doktoren bij een app voor patiënten en gebruik hun expertise om de app te optimaliseren.

Door de ‘pijn’ van de huidige situatie heel expliciet te maken en die te valideren bij de eindgebruikers en inhoudelijke experts, vergroot je de kans op acceptatie van je app. Je kunt een fantastisch idee hebben, maar als de eindgebruikers de app niet handig, gebruiksvriendelijk of aantrekkelijk vinden, is de kans op succes klein.

Daarnaast is het verstandig om niet volledig op je eigen inzicht te vertrouwen. Je kunt nog zo gespecialiseerd zijn, maar er is maar één groep mensen die echt kan vertellen waar ze behoefte aan hebben, en dat zijn de eindgebruikers.

Testen met eindgebruikers

Hoe voer je het testen met eindgebruikers zelf uit? We nemen je mee in een aantal mogelijkheden.

Lees meer

User experience designer

Een goede app is er één die eindgebruikers graag gebruiken. Een medische app moet natuurlijk technisch goed werken, maar het is ook belangrijk dat de app gebruiksvriendelijk en uitnodigend is. Daar komt een user experience designer kijken. Iemand die je uitdaagt om naar het grotere plaatje te kijken, waardoor je samen de juiste invulling aan alle details kunt geven. 

De UX/UI designer maakt wireframes, visual designs en klikbare prototypes. Ook test hij/zij de ontwerpen, het prototype en nieuwe versies van je product met de eindgebruikers. Door constant na te denken over voor wie je de app maakt, wat hun behoeften zijn en hoe je die kunt vervullen kom je tot een goed product. Met een designer kom je erachter wat de eindgebruiker écht nodig heeft om plezierig van de website of app gebruik te maken.

Om je een beeld te geven van hoe een gemiddelde dag van een ontwerper eruitziet, spraken wij met Dennis. Hij is user experience designer bij Jager en Prooi, één van onze gespecialiseerde ontwerppartners. Lees meer over zijn werkzaamheden.

Interactieontwerper Dennis

Software tester

Een tester helpt het development team om de medische app nog beter te maken. Hij of zij bedenkt tests, controleert nieuwe en gewijzigde functionaliteit en bespreekt eventuele bevindingen in het team. Door de app uitgebreid te testen, zorg je ervoor dat eventuele bugs snel worden opgespoord en de gebruikservaring niet wordt verstoord door technische mankementen. 

Naast het laten testen door één of meerdere professionele testers, is het ook verstandig om tijdig met een selecte groep eindgebruikers te testen. Zelfs nog voor je een eventuele klinische studie start. Zo weet je zeker dat de doelgroep goed met de app kan werken.

Expert op het gebied van wet- en regelgeving

Bij apps in de zorg komt veel regelgeving kijken, zoals voor bepaalde medische apps de vereiste CE-markering. Ook kunnen subsidieregelingen van toepassing zijn. Het kan daarom verstandig zijn om één of meerdere experts te raadplegen. Zorg dat deze specialisten tijdig bij het team betrekt, zodat ze actief met je meedenken en relevante procedures op tijd opstarten. Zo zorg je ervoor dat je app aan alle relevante wet- en regelgeving voldoet en je geen subsidiemogelijkheden misloopt.

CE-markering

Als apps voor medische doeleinden worden gebruikt, om een diagnose te stellen of een behandeling te geven, kan het nodig zijn de app van een CE-markering te voorzien.

Lees meer

Klinisch onderzoeker

Wetenschappelijke bevestiging is één van de aspecten waarin het ontwikkelen en lanceren van een medische app afwijkt van reguliere software. Het werk van een klinisch onderzoeker kan het nut, de toepasbaarheid en de veiligheid van je app bewijzen. Ook hierbij is het van belang om de andere teamleden en hun expertises te betrekken: stem met de expert op het gebied van wet- en regelgeving af welk klinisch bewijs nodig is om aan de wettelijke eisen voor medische hulpmiddelen te voldoen en stem met developers af welke voorzieningen in de software aanwezig moeten zijn om de betrouwbaarheid en veiligheid te garanderen. 

Maximaliseer het succes van je medische app

Het besproken team bevat alle expertises die er nodig zijn om het succes van je medische app te maximaliseren. Wat de samenstelling van het ideale team is verschilt per organisatie en is voor iedere medische app anders. We adviseren je om in ieder geval een product owner,  software developer, user experience designer en eindgebruikers te betrekken bij het traject. Ook is het niet altijd nodig om alle teamleden voltijd in dienst te hebben. Sommige kennis is tijdelijk in te huren.

Ontvang nieuwe artikelen als eerste Vul je gegevens in en ontvang automatisch onze nieuwste artikelen.
Meld je aan
Medische app ontwikkeling

Technologie maakt de gezondheidszorg efficiënter, vriendelijker en toekomstbestendig. Daar draagt Inspire graag aan bij.

Ga naar de themapagina